PDF להורדה

הגשת דוחות כספיים לאגודות שיתופיות לשנת 2019

שנה: 2020

מספר החוזר: 156.2020


ברצוננו לעדכנכם, אודות הודעת האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה (משרד רשם האגודות השיתופיות) מיום 7 בדצמבר 2020, כי בשל המעבר לדיווח מקוון ונוכח המצב עקב נגיף הקורונה המתמשך, לא תיאכף חובת הגשת דוחות כספיים לשנת 2019 עד לתאריך 31 במרץ 2021, לכלל האגודות השיתופיות.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן