PDF להורדה

הבהרה חשובה – מסלול הלוואות בערבות מדינה עבור קיבוצים, מושבים ואגודות שיתופיות

שנה: 2020

מספר החוזר: 31.2020


בהמשך לחוזרנו מספר 26/20, בעניין הלוואות בערבות מדינה, ברצוננו להבהיר, כי הסדרת הנושא של מתן ערבויות להלוואות בערבות מדינה לקיבוצים, מושבים, מפעלים ועסקים המאוגדים כאגודות שיתופיות, וכן לגבי עסקים שאחד מהבעלים הינו אגודה שיתופית, נמצא בטיפול אינטנסיבי על ידי משרדנו בשיתוף פעולה עם התק"צ ומוסדות הארגונים החקלאיים.

עם זאת, על מנת לא לאבד זמן יקר – מומלץ לא לחכות עד הסדרת הנושא וכבר להתחיל להכין את הנתונים הנדרשים.

לנוכחותכם, מצ"ב חוזרנו 26/20.

  

 

לעזרה בהגשת בקשות להלוואות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן