PDF להורדה

הארכת מתווי הפיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה – עדכון מועדי הגשה

שנה: 2019

מספר החוזר: 64.2019


בהמשך לחוזרנו 52/19 ברצוננו לעדכנכם, כי הנהלת רשות המסים, הודיעה על מתן ארכה להגשת תביעות לפיצויים וכן פרסמה תקנות וטפסים חדשים לגבי הגשת תביעות במהלך שנת 2019.

להלן פירוט מועדי ההגשה העדכניים:

  • תביעה לפיצוי נזק עקיף, שנגרם בחודשים מאי – דצמבר 2018 – הגשה עד 30 ביוני 2019.
  • תביעה לפיצוי נזק עקיף, שנגרם בחודשים ינואר – יוני 2019 – הגשה עד 31 באוקטובר 2019.
  • תביעה לפיצוי נזק עקיף, שנגרם בחודשים יולי – דצמבר 2019 – הגשה עד 30 באפריל 2020.

  

לחוזר מצורף הטופס החדש להגשת תביעת פיצויים בגין נזק עקיף – טופס  7226, כולל דברי הסבר.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין, בטלפון: 052-5364433

stephanie@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן