PDF להורדה

הארכת המועד להגשת בקשה במסגרת נוהל סיוע לעצמאים החברים בקיבוץ מתחדש

שנה: 2020

מספר החוזר: 151.2020


בהמשך לחוזרנו 146/20 ברצוננו לעדכנכם, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר האריך את המועד להגשת בקשה במסגרת "נוהל סיוע לעצמאים/שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה" עד ל-6 בדצמבר 2020.

נזכיר, כי הנוהל מיועד לעצמאים/שכירים בעלי שליטה בקיבוצים, שאינם זכאים למענק סיוע לעצמאים ממס הכנסה, מעצם היותם חברי קיבוץ.

קיבוצים אשר מעוניינים להגיש את הבקשה בצורה מרוכזת דרכנו – מוזמנים לפנות אלינו בהקדם – לפניה וטיפול לחצו כאן

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לאבי סויסה  03-6382800,  avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן