PDF להורדה

בקשה לפיצוי בגין נזק עקיף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" – מסלול חקלאות

שנה: 2023

מספר החוזר: 128.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצוי בגין נזק עקיף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". כמו כן, רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע המסבירה את אופן הגשת הבקשה. בחוזר זה נפרט וניתן דגשים למסלול הירוק – חקלאות.

מטרת מסלול החקלאות – לתת מענה לעוסקים בענף החקלאות, וזאת בדרך של פיצוי בגין אובדן תפוקת העובדים, שהיו אמורים לעבוד בשטחים החקלאיים ועבודתם הופרעה עקב המלחמה. הפיצוי יינתן  לפי מספר עובדים בשטח החקלאי (לעומת כל העובדים אשר כוללים בתוכם גם עובדי מנהלה שאינם נמצאים בשטח).

מסלול החקלאות פתוח עבור עסקים, אשר שטחי החקלאות שלהם הינם במרחק בין 0-40 ק"מ מגבול רצועת עזה או באזור קו העימות בצפון יישובי רמת הגולן, לפי רשימת יישובים מפורטת[1]. תנאי להגשת המסלול הינו תשלום בשכר לעובדים שנעדרו ממקום עבודתם בשל המצב הביטחוני.

המסלול פתוח בגין התקופה של חודש אוקטובר 2023 בלבד וייתכן כי ייפתח שוב גם לחודש נובמבר, אך בהתאם למגבלות גאוגרפיות אחרות אשר יעודכנו בהמשך.

את הבקשה לפיצויים יש להגיש בטופס מקוון באתר רשות המסים, על ידי הניזוק או מייצגו הרשום ברשות המסים. הגשת התביעה אפשרית עד ל-19 במרץ 2024.

יודגש, כי יש אפשרויות נוספות להגשת בקשה במסלולי החקלאות השונים / מסלולים אדומים / מסלולים ורודים, אשר יפתחו בהמשך. על כן, מומלץ לבחון את כל האפשרויות הקיימות לפני שמחליטים על הגשה במסלול מסוים.

יובהר, כי ניתן להגיש בקשה לקבלת פיצויים באחד משלושת המסלולים הירוקים הבאים: מסלול שכר, מסלול מחזורים ומסלול חקלאים.

חישוב מסלול חקלאות

סכום הפיצוי יחשוב לפי סכום של 12,844 ש"ח כפול מספר העובדים של הניזוק המועסקים בשטחים האמורים.

מגבלת סכום הפיצוי עבור חודש אוקטובר עומדת על 3 מיליון ש"ח.

המגדל יתבקש להצהיר על מיקום שטחי הגידול החקלאיים וגודלם בדונמים וכן על העובדים המועסקים בשטחים החקלאיים בלבד.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לסטפני פינקלשטיין     stephanie@mbtcpa.co.il

 

 

[1] יישובים לפי תוספת שניה, שלישית ורביעית כפי שמופיע בהוראת ביצוע מס' 3/2023 של רשות המסים.

דילוג לתוכן