PDF להורדה

ביטוח לאומי – עדכון על חזרה לעבודה

שנה: 2020

מספר החוזר: 57.2020


בימים אלו עם השיבה לעבודה מאבטלה או מחופשה ללא תשלום (חל"ת), כולל חזרה של שכירים בני 67 ומעלה – חשוב לזכור שיש לעדכן את המוסד לביטוח לאומי ולשכת התעסוקה על החזרה לעבודה / הפסקת החל"ת.

יודגש, כי תשלום דמי האבטלה יופסק בהתאם למועד החזרה לעבודה. לכן, חשוב לדווח באופן מיידי עם החזרה לעבודה – זאת על מנת למנוע תשלום יתר וחובות מול המוסד לביטוח לאומי.

כמו כן, מי שהגיש בקשה למענק ובפועל חזר לעבודה – תשלום המענק ישולם באופן יחסי למועד החזרה לעבודה.

דיווח למוסד לביטוח לאומי

על הפסקת תקופת אבטלה / חל"ת וחזרה לעבודה ידווח לביטוח הלאומי באחת משתי האפשרויות להלן:

על ידי העובד – באמצעות מילוי טופס מקוון. יצוין, כי אין צורך לצרף מסמכים.

לעדכון המוסד לביטוח לאומי על תחילת עבודה – לחצו כאן.

או

על ידי המעסיק – באמצעות מערכת השכר.

דיווח ללשכת התעסוקה

על העובד לדווח ללשכת התעסוקה על הפסקת תקופת החל"ת או על ביטולה (פחות מ-30 ימים רצופים ללא שכר) ועל החזרה לעבודה (בכדי שלשכת התעסוקה לא תעביר למוסד לביטוח לאומי אישורי אבטלה שגויים).

לעדכון לשכת התעסוקה על תחילת עבודה – לחצו כאן.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון  03-6382861 או בדוא"ל   uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון  050-9599998 או בדוא"ל   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן