PDF להורדה

ביטוח לאומי – סיום טיפול בהפרשי שומה לשנים 2017 – 2019

שנה: 2022

מספר החוזר: 73.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי קבלנו הודעה מהמוסד לביטוח לאומי על סיום הטיפול בהפרשי שומה לשנת 2017 לקיבוצים מתחדשים ולשנים 2017 – 2019 לקיבוצים שיתופיים.

בימים הקרובים הביטוח הלאומי יישלח לכל קיבוץ את תוצאות החישוב, לכל שנה בנפרד.

תוצאות החישוב יירשמו בחשבון הקיבוץ בביטוח הלאומי.

מבדיקה ראשונית של נתוני השומה מצאנו, כי בחלק לא מבוטל מהקיבוצים נפלו טעויות מהותיות בחישוב השומה מה שהביא לתוצאות שגויות.

על כן, עם קבלת השומה מומלץ להעבירה אלינו לבדיקה ולאישור.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן