PDF להורדה

ביטוח לאומי – טיפול בהפרשים לשנים 2017 – 2019

שנה: 2022

מספר החוזר: 41.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי בימים אלו נערך המוסד לביטוח לאומי לקראת עריכת תיקון מקדמות והפרשי שומה בגין השנים 2017-2019 (לקיבוצים מתחדשים לשנת 2017 בלבד) .

משרדנו נערך לרכז ולבדוק את הנתונים ולהעבירם בצורה מבוקרת למוסד ביטוח לאומי, ובהמשך לבדוק את החישוב ובעיקר להוביל את  הדיונים וההסדרים.

לצורך כך, שלחנו אליכם גיליון, הכולל נתונים מאזניים לאישורכם וכן בקשה להשלמת נתונים (יתכן ובהמשך נידרש לנתונים נוספים).

על מנת להימנע מקביעות ודרישות מוטעות על ידי המוסד לביטוח לאומי – חשוב לאשר ולספק את הנתונים בהקדם.

יודגש, כי הגשה מבוקרת של הנתונים משמעותית לתוצאות החישוב.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן