PDF להורדה

ארכה להגשת תביעות מקוונות לפיצויים בשל מבצע "שומר החומות"

שנה: 2021

מספר החוזר: 107.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים הודיעה על הארכת מועד הגשת תביעות באופן מקוון, בגין נזק עקיף שנגרם לעסקים בעקבות מבצע שומר החומות, עד ליום ה-31 בדצמבר 2021 (במקום עד ל-19 באוקטובר 2021[1]).

נזכיר, כי המענקים מיועדים לעוסקים אשר מקום פעילותם הינו בטווח של 0-40 ק"מ מגבול רצועת עזה, לפי אחד מהמסלולים הבאים: מסלול מחזורים / מסלול שכר / מסלול אדום / מסלול חקלאות.

עוסקים אשר נמצאים מעבר ל-40 ק"מ מגבול הרצועה, רשאים להגיש בקשה למענק במסלול שכר בלבד בגין עובדים אשר מתגוררים באזור הזכאות (0-40 ק"מ) ולא הגיעו לעבודה בתקופת המבצע (10-21/05/21) בהתאם לתנאי המענק.

יודגש, כי רק עסקים ששילמו שכר לעובדיהם שנעדרו בגין המבצע זכאים להגיש תביעה לפיצויים.

 

  

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין: 052-5364433,  stephanie@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 84/21.

דילוג לתוכן