הזמנה לכינוס הכלכלי-תעשייתי

הרשמה:

כינוס הכלכלי-תעשייתי,
בסימן 85 שנים של עשייה,
ביום ה’ 13.06.2019,
Avenue קריית שדה התעופה

תפריט
דילוג לתוכן