מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

ביום 29 ליולי 2020 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), תש"ף-2020. בחוזר להלן מרוכז המידע הרלבנטי לעוסקים אשר מחזור פעילותם בין 300 אלף ש"ח ל-400 מיליון ש"ח, וכן אופן חישוב הפיצוי המגיע לעסקים בסדר גודל זה.

תפריט
דילוג לתוכן