תיקוני דוחות ניכויים בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב – הקלה בקנסות לאור משבר הקורונה

ברצוננו לעדכנכם, בדבר הודעת רשות המסים, לנוכח פסיקת בית המשפט העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב (חכם את אור זך נ' פקיד השומה), כי על חברות שנקטו בגישה שונה מהנוסחה בתקנות להגיש דוחות מתקנים לשווי שנזקף, על מנת שלא יוטלו עליהן קנסות פיגורים.

תפריט
דילוג לתוכן