רשם האג"ש הוציא עדכון לעניין כינוס אספות כלליות ותקופת כהונה של ועד אגודה לאור התפשטות נגיף הקורונה

ברצוננו לעדכנכם, כי בעקבות ההתפשטות המחודשת של נגיף הקורונה, מפרסם רשם האגודות השיתופיות, עדכון בנוגע להנחיות בדבר כינוס אספות כלליות ותקופת כהונה של ועד האגודה.  ההנחיה הינה להימנע, ככל האפשר, מכינוס אספות כלליות ובמקרים דחופים כינוס באמצעים טכנולוגיים. כמו כן, תקופת כהונת ועד האגודה תוארך (כמפורט בהנחיה).

ההנחיה החדשה תקפה החל מיום 12ביולי 2020 והיא מחליפה כל הנחיה קודמת, בעניינים אלו.

תפריט
דילוג לתוכן