אי-חבות במע"מ בגין מענק השתתפות בהוצאות קבועות

ברצוננו לעדכנכם, כי ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תיקון תקנה 3(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, כך שתקנה זו – הקובעת מספר סוגים של תקבולים שאינם נחשבים לחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק, דהיינו אינם גוררים חבות במע"מ לפי סעיף 12 לחוק – תכלול גם את מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות בשל משבר קורונה ("הפעימה השלישית").

 

תפריט
דילוג לתוכן