רשם האגודות השיתופיות הוציא עדכון רביעי בנוגע לכינוס אסיפה כללית לאור המגבלות שנקבעו בעקבות נגיף

בהמשך לחוזרינו, לגבי הוראות רשם האגודות השיתופיות בנוגע לכינוס אסיפה כללית לאור המגבלות שנקבעו בעקבות נגיף הקורונה, ברצוננו לעדכנכם, כי הרשם פרסם עדכון נוסף (רביעי) בנושא.

תפריט
דילוג לתוכן