עדכון בנושא כינוס אסיפות כלליות

בהמשך לחוזרנו 37/20, בדבר "כינוס אסיפות כלליות לאור המגבלות שנקבעו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020", ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות פרסם עדכון בדבר כינוס אסיפות כלליות.

תפריט
דילוג לתוכן