אפשרות לדחיית המועד האחרון לתשלום האגרות השנתיות בתעריף מופחת – עדכון

בהמשך לחוזרנו 39/20, בו דיווחנו על בחינת האפשרות לדחיית תשלום אגרה שנתית מופחתת של חברה, שותפות או עמותה – ברצוננו לעדכנכם, בהודעה מעודכנת של רשות התאגידים, לפיה בשלב זה, המועד לתשלום אגרה שנתית מופחתת (בסך 1,137 ש"ח במקום 1,511 ש"ח) הוארך מ-31 במרץ 2020 ל-31 במאי 2020.

תפריט
דילוג לתוכן