תקציב ייעודי למעונות יום להתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של הגבלת הפעילות נוכח התפשטות נגיף הקורונה

ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה פרסם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נוהל הגשת בקשה לקבלת תקציב ייעודי להתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של הגבלת הפעילות נוכח התפשטות נגיף הקורונה (מימון העלויות הקבועות), למסגרות לגיל הרך. הנוהל מזכה במענק של 700 ש"ח בגין כל ילד, שהיה רשום במעונות היום בפברואר 2020.

תפריט
דילוג לתוכן