הגשת תביעה בפעימה השלישית עבור עוסקים מיוחדים – איחוד עוסקים ומלכ"רים

לאור פרסום הנחיות רשות המסים "מענק לסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף covid-19 (נגיף הקורונה) בגין חודשים מרץ-אפריל 2020" מיום 7/5/20 (להלן "פעימה שלישית") – בחוזר הסבר מפורט בנוגע להחלטות הנוגעות לאופן חישוב הפיצוי עבור עוסקים המדווחים על פעילותיהם תחת איחוד עוסקים וכן עבור מלכ"רים. האפשרות להגשת בקשה למענק תיפתח ב-12 במאי 2020. את הבקשה יש להגיש דרך אתר רשות המסים (באופן עצמאי או על ידי המייצג הראשי של העסק). ניתן להגיש עד ל-10 באוגוסט 2020.

תפריט
דילוג לתוכן