הלוואות בערבות מדינה – מסלול קורונה – עדכון

בהמשך לחוזרנו 44/20 בנושא הלוואות בערבות מדינה, ברצוננו לעדכנכם, על הודעת החשב הכללי, בדבר עדכונים למסלול מיוחד ומזורז לעסקים, שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות נגיף הקורונה.

תפריט
דילוג לתוכן