עדכון דחוף בנושא תשלום על ידי המעסיק בעבור עובד שהוצא לחל"ת בכל חודש אפריל 2020

ברצוננו לעדכנכם בנוגע לתשלום דמי ביטוח לאומי לחודש אפריל, עבור עובדים שהוצאו לחל"ת בכל חודש אפריל 2020.

תפריט
דילוג לתוכן