בנק ישראל הודיע על הארכת התקופה בה ניתן לקבל אשראי ו/או לחדש אשראי בבנקים, בהעדר דוחות כספיים מבוקרים

ברצוננו לעדכנכם, כי בנק ישראל קיבל את בקשת לשכת רואי חשבון והאריך בחודשיים את התקופה בה ניתן להעמיד אשראי לתאגיד בהיעדר דוחות כספיים מבוקרים.

תפריט
דילוג לתוכן