הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור שתוקפם הוארך עד 30 באפריל 2020

ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות המסים, לפיה, בהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות, כחלק מהיערכות למאבק בנגיף הקורונה, ולאור המשך ההגבלות במשק – הוחלט על הארכת תוקף נוספת של אישורי ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ביום 30 באפריל  2020, עד ליום 31 במאי 2020.

תפריט
דילוג לתוכן