מסלולי פיצויים בגין פגיעה כלכלית בעקבות נזקי נגיף הקורונה

לאור החלטות הממשלה האחרונות, מרוכז בחוזר להלן כלל המידע הרלבנטי, בנוגע למסלולי הפיצוי, לעוסקים קטנים ובינוניים (עד למחזור של 20 מיליון ש"ח), כולל פירוט אופן חישוב הפיצוי.  יודגש, כי את הבקשה לפיצוי יש להגיש תוך 90 יום מ-12 במאי 2020 (דהיינו, עד ל-10 באוגוסט 2020).

תפריט
דילוג לתוכן