הנחות בארנונה לעסקים בשנת 2020 בשל משבר הקורונה

ברצוננו לעדכנכם, כי נחתמו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), תש"ף-2020. התקנות החדשות מחייבות את הרשויות המקומיות להעניק שלושה חודשי פטור מתשלום הארנונה לעסקים.

תפריט
דילוג לתוכן