הארכת מועד הגשת תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף שנגרם מיולי 2019 ועד דצמבר 2019

ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים, הודיעה על הארכת מועד הגשת תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף שנגרם מיולי 2019 ועד דצמבר 2019 וזאת עד ליום 31 במאי 2020[1].

 

תפריט
דילוג לתוכן