התמודדות עם משבר נגיף הקורונה – מענק לעצמאיים ועסקים קטנים – עדכון

בהמשך לחוזרנו 31/20, ברצוננו לעדכנכם, כי פורסמו התנאים לזכאות לקבלת מענק לעצמאים ועסקים קטנים.

תפריט
דילוג לתוכן