נוהל סיוע בשל משבר הקורונה לעצמאים החברים בקיבוץ מתחדש

כפי שעדכנו בחוזרנו 145/20 משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם לביצוע את "נוהל סיוע לעצמאים/שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה", בגין החודשים יולי ואוגוסט 2020. בחוזר להלן תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות הסיוע, מסלולי הסיוע, מסמכים נדרשים, דרכי הגשה ועוד.

תפריט
דילוג לתוכן