משרד החקלאות פרסם נוהל סיוע בשל משבר הקורונה לעצמאים החברים בקיבוץ מתחדש

ברצוננו לעדכנכם, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם היום (11/11/20) את "נוהל סיוע לעצמאים/שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים, החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה, בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה".

תפריט
דילוג לתוכן