משרד החקלאות פרסם, להערות הציבור, טיוטת נוהל סיוע בשל משבר הקורונה לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש

בהמשך לחוזרנו 119/20, ברצוננו לעדכנכם, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם, להערות הציבור, את טיוטת " נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה".

 

תפריט
דילוג לתוכן