עדכון – מענק הוצאות קבועות לפעילויות בקיבוצים

בהמשך לחוזרינו 129/20 ו-97/20 בדבר מענקי סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, ברצוננו לעדכן, כי נפתחה אפשרות מסוימת להגיש בקשה למענק הוצאות קבועות עבור פעילויות בקיבוץ, אשר אינן מתואגדות בנפרד, אלא מתנהלות בתוך הקיבוץ.

תפריט
דילוג לתוכן