מענק "שימור עובדים"

ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת אישור הכנסת לתכנית להרחבת רשת הבטחון הכלכלית על ידי מתן הקלות נוספות לעסקים, נקבעה הענקת מענק חד פעמי בגין המשך העסקת עובדים בחודשים ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020 (מסלול מיידי) או בחודשים נובמבר 2020 – דצמבר 2020 (מסלול מאוחר). סך המענק – 5,000 ש"ח בגין כל עובד מזכה. ניתן להגיש תביעה לקבלת המענק החל מיום 15 בנובמבר 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021.

תפריט
דילוג לתוכן