הנחה בארנונה לעסקים

ברצוננו לעדכנכם, כי נפתחה המערכת להגשת בקשות להנחה בארנונה. ההנחה בארנונה תינתן חודשיים קדימה על בסיס זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המסים בחודשיים הקודמים. ההנחה הראשונה (יוני – אוגוסט 2020) תהיה לתקופה של 3 חודשים, על בסיס חודשים מאי-יוני. החל מתקופת הזכאות השנייה, הזכאות תהיה לתקופה של חודשיים.

תפריט
דילוג לתוכן