הנחיות מעודכנות של רשם האגודות השיתופיות לעניין ניהול אגודות תחת "שגרת קורונה"

ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות, פרסם הנחיות מעודכנות לעניין ניהול אגודות תחת "שגרת קורונה". נוכח ההבנה כי נגיף הקורונה אינו צפוי להיעלם בעתיד הנראה לעין, ומתוך רצון לאפשר פעילות שוטפת של האגודות לצד "שגרת קורונה", גיבש משרד הרשם הנחיות עדכניות.

תפריט
דילוג לתוכן