עריכת דוחות כספיים

  1. בית
  2. עריכת דוחות כספיים

עריכת דוחות כספיים

רקע
על פי החלטת רשות ניירות הערך בישראל (הבהרה להחלטה משפטית מספר 105-18 בעניין אי תלות רואה החשבון המבקר: סיוע בהכנת ועריכת דוחות כספיים עבור המבוקר), סיוע רואה החשבון המבקר בהכנת דוחותיו הכספיים של המבוקר, ובכלל זה פעולות של ניסוח ועריכת הדוחות הכספיים, יפגעו בעקרון אי התלות.
החל מהדוחות הכספיים לשנת 2009, דוחות כספיים אשר רואה החשבון המבקר יסייע בעריכתם, יחשבו כדוחות כספיים שאינם מבוקרים כדין, על כל המשתמע מכך.

מחלקת עריכת דוחות כספיים
מחלקת עריכת דוחות כספיים מציעה שירותי עריכת דוחות כספיים לחברות ציבוריות. מטרת השירות הינה הכנת ועריכת דוחות כספיים, שנתיים ורבעוניים בהתאם לדרישות החלות על חברות ציבוריות, לרבות חברות בנות או כלולות מהותיות שלהן. כחלק מתהליך הכנת ועריכת הדוחות הכספיים, יינתן ייעוץ/ליווי על אופן היישום של תקנים חשבונאיים והוראות דין שונות, לרבות ניתוח השפעתם על אופן הגילוי וההצגה בדוחות הכספיים. השירות ניתן תוך שיתוף פעולה מלא עם רואה החשבון המבקר, אשר עימו ידונו כל הסוגיות החשבונאיות אשר יעלו במהלך הכנת הדוחות הכספיים, לשם מציאת פיתרון הולם לחברה. בראש מחלקת עריכת דוחות כספיים עומד רו"ח ראובן צוקרמן (יוצא EY) בעל ניסיון של מעל 20 שנה בביקורת חברות ציבוריות ולרשותו עומד צוות שטח יעודי לכל חברה.

דילוג לתוכן