עדכון – דחיית נקיטת אמצעים כנגד חברות מפרות בשל נגיף הקורונה

בהמשך לחוזרנו 51/20, בדבר דחיית נקיטת אמצעים כנגד "חברות מפרות", ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות התאגידים, כי עקב ההגבלות שהוטלו בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, החליטה הרשות להקפיא פעם נוספת את הליכי ההכרזה על חברות כ"חברות מפרות חוק" וכן הוקפאה העברת חובות החברות המפרות למרכז לגביית קנסות – כל זאת עד ליום ה-30 ביוני 2020.

תפריט
דילוג לתוכן