ישום תקינה בינלאומית – IFRS

  1. בית
  2. ישום תקינה בינלאומית – IFRS

ישום תקינה בינלאומית – IFRS

רקע

– IFRS (International Financial Reporting Standard) הינו מונח כולל למערכת תקינה חשבונאית בינלאומית, שנקבעה על-ידי המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית  IASB (International Accounting Standard Board) היושב בלונדון ופועל בשיתוף עם האיחוד האירופי. כיום, התקינה כוללת כ- 40 תקני חשבונאות, מלווים בהבהרות שאומצו או פורסמו על ידי ה .IASB

ביולי 2006 אישר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן החשבונאות מס' 29 – אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS). כל תאגיד ציבורי (ניירות הערך שלו רשומים בבורסה) מחויב לדווח לפי תקני דיווח חשבונאי בינלאומיים.

מבט יועצים מסייעת בטיפול במעבר לתקינה הבינלאומית, על כל המשתמע מכך.  בעזרת הכלים, היכולת והניסיון שברשותנו, ביכולתנו לסייע בתהליך האדפטציה הנדרש למעבר לתקינה הבינלאומית החדשה.

יתרונות ה-IFRS:

אחידות בינלאומית בדוחות הכספיים
אימוץ מערכת כללים אחידה אמור להקל על יכולת ההשוואה בין ביצועי חברות בארצות השונות.
הדוחות הכספיים משקפים את ערך הנכסים הריאלי.
בהתייחס לשינויים בתקינה ותחילת היישום של התקינה הבינלאומית, מציעה מבט ללקוחותיה
מסגרת כוללת המטפלת בכל ההיבטים הכלכליים, האקטוארים ושירותי שמאות.

השירותים המוצעים

ליווי בעת הבחינה הראשונית של  משמעות המעבר לדיווח על פי תקני ה-IFRS על דוחות התאגיד.
ליווי מנהלי הכספים והנהלת התאגיד בשלבים השונים, החל מעריכת תכנית עבודה ליישום התקינה ועד ליישומה המלא בדוחות הכספיים.
ביצוע הערכות שווי לנכסים תפעוליים והוניים,לרבות תאגידים נשלטים. שמאות מקרקעין.
הערכות אקטואריות של התחייבויות לעובדים ונכסים מיועדים.
ייעוץ וליווי בהליך הטיפול בהטבות לעובדים.
טיפול בהפחתת רכוש קבוע לפי שיטת הרכיבים.

דילוג לתוכן